Юдит

6.10

Владислав Тинчев /1977/ е завършил Немска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и Медии /специалност филм и телевизия/ в Хамбургския университет.
Издал е стихосбирките: „Сезоните на моята действителност“ и „Попадане“. Носител е на първа награда в националния литературен конкурс „Веселин Ханчев“ /1996/.
Пише поезия, фрагменти, сценарии, обзори на телевизионния бранш.