Читанка за 3. клас – Т. Борисова и кол.

5.68

Читанката съдържа интересни за учениците произведения – приказки, разкази, стихотворения, гатанки, басни, народни песни.