ЦВЕТНА МАТЕМАТИКА

5.10

Игровите задачи забавляват децата и изграждат у тях положителна нагласа към математиката.