fbpx

Хомеопатична терапия. Схеми и протоколи

9.00

Какво представлява протоколът или терапевтичната схема? Възможно ли е съществуването на протоколи и схеми в хомеопатията? Какви са възможните граници на тези схеми? В книгата се излагат причините, които определят мястото на хомеопатията, както и отговорите, които тя може да даде при определена ситуация. Представят се по няколко медикамента, които могат да бъдат използвани в практиката в рамките на определена клинична ситуация. Клинични примери и схеми допълват всяко изложение и уточняват границите на приложение на тези схеми и протоколи.