Харалан и Ладин Попови в Русенската петдесетна църква (1928-2020)

8.55

Вениамин Пеев предлага на четящата аудитория своя оригинална монография. Издържана във вече добре познатия стил на своя автор, тя е плод също на дългогодишна изследователска дейност в различни архивни средища, проучване на частни сбирки и събиране на свидетелски интервюта.
Книга за историята, традициите и паметта на една духовна общност