Учебна тетрадка по четене към Читанка за 1. клас за ученици, живеещи в чужбина

1.10

В учебната тетрадката по четене, увлекателните задачи и дейности улесняват възприемането и осмислянето на художествените текстове от българската литературна класика за деца.