Унищожителят на меча

12.00

Съдбата на цялото селение лежи на острието на меча…
Корейн ан-Амарат продължава битката срещу древното зло, което заплашва да унищожи света. На своя страна има бащиния си меч, могъщо оръжие с тайнствена мощ, и спътниците си, които са готови да умрат за каузата й.