fbpx

Точната книжка | За деца на възраст 6 – 12 месеца

4.10

Тази книжка се базира на постиженията на световната наука в областта на психологията на развитието, създадена е специално за деца на 6-12 месеца и е съобразена със специфичните им потребности.
Разглеждането на картинки заедно с човека, който се грижи за него и назовава предметите, помага на детето да разбере значението на думите и развива умението да говори.