fbpx

Съчинения Т. 1: Църква и история

14.50

Според авторитетното свидетелство-признание на акад. Михаил Арнаудов (1930) митрополит Симеон е “жива история на българските усилия за църковно, културно и национално въздигане в последните 70 години”, в дейността си той е примирил „ония разнородни нравствени подбуди, които движеха протагонистите на Българското възраждане от Паисия до Илариона Макариополски”, а неговият живот е пример за „апостолско служене на християнския и народен дълг”.Съчиненията на Варненски и Преславски митрополит Симеон се издават за пръв път.

СЕП: 978-954-321-881-3 Категория: Етикети: ,