fbpx

Съчинения в седем тома Том 2: Проза

12.00

Прозата на Яворов стои в плътната и могъща сянка на неговата драматична, ослепителна поезия и трагичния роман на неговия живот. Яворовата биография на Гоце Делчев остава най-доброто произведение за великия водач на националноос-вободителното движение в Македония от края на по-миналия и началото на миналия век.