fbpx

Съчинения в десет тома Том 6: Под игото

17.00

Всяка нация излъчва рано или късно литературните си икони, непреходните емблеми на своята себепостигнатост и достойнство. За Франция това са Юго, Балзак; за Англия – Шекспир, Дикенс; за Русия – Толстой, Пушкин; за Германия – Гьоте, Шилер; за Италия – Данте, Петрарка; за Испания – Сервантес… България, слава богу, също има писател, който е станал завинаги нейно лице, разпознаваемо за самата нея, а и за света.