fbpx

Уча се да пиша

3.00

Децата повтавят различни елементи по контур в книжката и малко по малко научават елементите на буквите. Всеки един елемент е представен чрез интересна илюстрация, а целта е детето да научи модела, повтаряйки по контура.
Страниците от типа „Напиши и изтрий“, ще научи най-малките да пишат.
Образователно ниво: ясла; предучилищна подготовка.