Сделката на живота ти

6.90

Това е кратък разказ за нещата, които би се отказал, за да спасиш живот.

Какво би пожертвал, за да спасиш човешки живот?

Колко далеч може да се окажеш и да не се откажеш?

Ако трябваше да изчезнеш, всяка стъпка, всеки разговор, за кого би го направил?