fbpx

Светът за българския воин. Книга първа. Многоезично издание

27.40

Младият българин се изправя, изпъчва гърди и върви с гордо блеснали очи, когато страната му го призове. Военната служба е популярна. The young Bulgarian straightens himself, drops his slouch, and walks with a proud glint in his slouch, and walks with a proud glint in his eye when his country calls upon him. Military service is popular. PICTURES FROM THE BALKANS, 1906 *** Българите от края на XIX в. благородно доказаха, че храбрата кръв на техните славни прадеди още кипи в жилите им, когато става въпрос да защитят правата си и своята Родина.