fbpx

РУСКИТЕ ПАДЕЖИ ОБЯСНЕНИЯ С ТАБЛИЦИ

3.40

Учебното пособие е теоретична разработка, която в сбит, но много съдържателен вид разглежда руските падежи на съществителните, прилагателните, местоименията и числителните. В главта, посветена на съществителните, първо се пояснява значението на падежа, в какви случаи се употребява; дават се окончанята за трите рода единствено и множествено число.