Първи ден в детската градина

6.90

Днес е много важен ден за Бухалчо –

първи ден в детската градина!

Само че той предпочита да остане вкъщи

с мама и бебето…