Проблемът със земята е, че аз съм оттук – кн. 6 (Скъпо тъпо дневниче)

6.10

Възможно ли е някое момиче да е по-съвършено от най-съвършеното момиче на света?