Побъркани на тема Ема

7.30

Божебожебожебоже!!! Какво става пак с тази Ема?

Ема отново е във вихъра на събитията. Но… среща с непредвидени спънки. Нито бившият (?) й приятел Бастиан, нито бившата (?) й най-добра приятелка Леа правят първата стъпка към истинско помирение. Майка й се държи повече от странно, направо загадъчно. И като връх на всичко, точно тогава Ема изгубва парите на класа, които са й поверили да пази. Не криза на доверието, ами истинска финансова катастрофа!
Обаче Ема винаги има план! След шока в една ранна утрин, Ема обмисля как се става милионер, предприема тайна мисия и я спипват на местопрестъпление… За една бройка да стане супер гаф, но… понякога щастието идва неочаквано 🙂
Всички ли са побъркани на тема „Ема“? Да – и определено си струва!