Патилата на метлата

9.00

Живееше вещица мила и кротка.
Тя имаше пухкава
питомна котка
на черни райета
с очи ококорени.
И шапка,
която стърчеше нагоре.
И котката мъркаше
силно, доволно,
и рижата вещица
хвъркаше волно,
метлата щом литнеше
в полет щастлив
по-бърза дори
и от вятъра див…