Отвъд полунощ

10.30

Това е роман за две жени, изгорели в любовта си към един мъж. Париж и Вашингтон, Холивуд и Гърция – такъв е декорът на тази драма,
едновременно величествена и нелепа.
Гордостта и неутолимата страст ще направят живота на двете съперници Ноел и Катерин мъчителна броеница от ад и рай, от възторг и падение. Магьосникът Шелдън ще ви нагара да забравите всичко, докато не прелистите и последната страница.