fbpx

Някога ще бъде вече беше

9.20

24 разказа, в които миналото влияе върху настоящето, бъдещето влияе върху миналото, а настоящето често диктува и двете.

Времето невинаги е линия. Понякога тази линия се затваря в кръг. Понякога до нея се движи паралелна линия. Понякога се вие като спирала. А понякога линията се преплита сама, като Мьобиусов лист, без начало и край. Всичко, което е било, някога ще бъде. Всичко, което ще бъде, вече беше.