fbpx

Ноологичната реалност

4.10

Книгата на Тихомир Пеев „Ноологичната реалност. Субектното като особен вид обектно“ е израз на една съвременна потребност от възраждане на древната ноология, която има за предмет битийните първо-основи на ноосферата като сфера на разума. В този смисъл тя несъмнено е принос към историята на българската философска мисъл.