fbpx

НЕПРАВИЛ. И МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ В НЕМСКИЯ ЕЗИК

1.60

Настоящата таблица съдържа силни, неправилни и модални глаголи.