fbpx

НЕПРАВИЛ. И МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ В НЕМСКИЯ ЕЗИК + CD

3.40

Настоящата таблица съдържа силни, неправилни и модални глаголи.