fbpx

НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ В АНГЛИЙСКИ Я ЕЗИК

1.60

Неправилните глаголи са останали в съвременвния английски език от староанглийската система за спрежение. Някои от тях имат едновременно правилна и неправилна форма. Количеството на тези глаголи /около 200 разпространени/ е значително по-малко в сравнение с десетките хиляди „правилни“ глаголи.