fbpx

М-р Гуин

7.90

В романа „М-р Гуин“ в един момент се споменава за малка книга, написана от англо-индиец, Акаш Нараян, и озаглавена „Три пъти на разсъмване“. Става дума, разбира се, за въображаема книга, но във въожбражаемите случки тя е и далечно продължение на „М-р Гуин“ отчасти заради удоволствието, споделено от автора, „да последвам една определена идея, която имах в главата си“. Може да бъде прочетена от всекиго, дори от онези, които никога не са взимали в ръка „М-р Гуин“ защото става дума за самостоятелна и завършена история. Това не пречи все пак в първата й част да бъде спазено онова, което „М-р Гуин“ обещава – допълнителен поглед върху любопитната история на Джастър Гуин и на уникалния му талант.