fbpx

Моята първа книга за Златния век на България

2.40

Златният век е най-бляскавият период в историята на България. В тази богато илюстрирана книга е описан разцветът на християнската старобългарска култура, постигнат при управлението на трима владетели – княз Борис I Покръстител, цар Симеон Велики и цар Петър. Показани са достиженията на старобългарската литература, свързани с двете книжовни школи – Преславската и Охридската, като са откроени най-важните писатели. Разгледани са главните сгради в столиците Плиска и Велики Преслав, като е обърнато специално внимание на уникалната преславска керамика както и на изключителното златарско изкуство.