fbpx

Много преди Пабло да ме намери

6.90

Бране на праскови
Цяла нощ вървях сред прасковените дървета
и избирах най-светлите и твърди праскови –
млечносиви малки луни;
плодните дървета бяха едноцветни,
сребърни ручеи трептяха сред дърветата.
И бях момиче, и гърдите ми бяха в своята градина.