fbpx

Информатика

3.40

– Българско-английски тематичен минимум;
– Английско-български лексикален минимум;
– Разпространени разговорни формули;
– Изрази в ситуация;
– Основни граматически понятия.