Майките

9.50

Всяка книга има своя съдба така, както всеки човек изминава своя път.
Съдбата на „Майките“ е щастлива. Беше публикувана през 2007, спечели престижни български и международни награди, преведе се на девет езика, претърпя единайсет издания у нас. Режисьорът Стилиян Петров създаде театрален спектакъл, който се игра в продължение на пет години. Лях канена на многобройни срещи с ученици и възрастни, на които се обсъждаха проблемите родители – деца. Участвах в различни форуми и дискусии за законодателната превенция на детската престъпност и агресия.
Убедих се, че литературата не може да влияе върху приемането на закони, нито върху живота на обществото като цяло.
Но тя може да влияе върху отделния човек.
И в това е нейната сила.