fbpx

Лягай долу, звяр!

3.40

Романът „Лягай долу, звяр!“ (2002) е представителен за писателските и личностни нагласи на Иржи Кратохвил. В него откриваме любимите на Кратохвил постмодерни игри с историята и литературната традиция. Канава на текста е предпочитаната от автора „кундеровска“ тема: абсурдността и ирационалността на историята, срещу които човекът е безсилен, безпомощна играчка.