fbpx

Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му + CD

12.00

Сборникът съдържа доклади от научна конференция на тема „Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му“, организирана от Института за изследване на изкуствата при БАН, проведена на 23 и 24 юни 2009 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София.Конференцията представлява част от проект на тема „Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир.