Комплект работни листове по философия за 9. клас

4.10

Работните листове към учебния комплект предлагат голямо разнообразие от упражнения, които трябва да регистрират нива на усвояване на знанията: описание, анализиране, сравняване, интерпретиране, дискутиране, креативно мислене, самостоятелно изследване. Те са обвързани с уроците за нови знания в учебника, т.е. задачите и упражненията в тях не са самоцелни, а улесняват разбирането на новите понятия и тяхната смислова употреба. Преобладават писмените задачи, но те предполагат и работа с учебника, с неговото електронно издание и в интернет. Визира се една зона на актуално развитие на учениците, като е планирано обучение в знание и умения, изпреварващи развитието на учениците и подпомагащи процесите на събуждане, проясняване и функционална пригодност, които са в стадий на съзряване. Поставените задачи имат елемент на сложност и предизвикателство и не могат да бъдат решени с налучкване. Това ще подпомогне и възможността за обективно оценяване на учениците.

СЕП: 9789541812945 Категории: , Етикет: