Книга за учителя по технологии и предприемачество за 1. клас

11.30

Книгата за учителя е пътеводител в работата на началния учител при подготовката му по един нов за българското училище учебен предмет – технологии и предприемачество. Тя съдържа подробни методически разработки към всяка урочна единица.
На учителя са представени авторски подходи за педагогическо взаимодействие, подчинено на две нови ориентации в началното училище – отвореност и самоорганизация.