fbpx

Ким | Златни детски книги

7.90

– Виждам и слушам – жрецът обърна поглед към Ким.
Той разговаряше с едно момче, облечено в сини дрехи, което хвърляше в огъня сухи тръни.
– Приятелю на целия свят – извика по посоката, от която идваше лютият дим, – кой си ти?
– Ученик на този свят човек – отговори Ким.
– Но той каза, че си дух.
– Духовете ядат ли? – намигна Ким. – Защото аз съм гладен.