Карта на митологичните същества на България

14.50

Карта на митологичните същества на България
Запознайте се с джададжия, гундурак, лехусница, куцулан….общо 48 приказни същества
изобразени по райони, в които са най- характерни. Картата на митологичните същества на
България е единствена по рода си. Подходяща е за декорация на детска стая, занималня или
училище, вписва се перфектно във всеки интериор с красивите си пастелни тонове. Стимулира
любознателността и въображението на децата, отваря теми за обсъждане и споделяне на истории.