fbpx

И скакалците сънуват

7.90

В българската поезия внезапно влизат безумно млади и непредвидими
поети. Те преобръщат с лекота гледните точки, четат ни през гълъби,
кучета и сънуващи скакалци, заключват в най-малкия музей на света
най-голямата прашинка. И със същата непосилна лекота говорят за
изтъняването на света. Истинска радост е да откриеш и работиш с такъв
поет. Прочетете тези стихове, името ще запомните сами.
Георги Господинов