История на здравеопазването в България (1878-1952)

14.00

Настоящото издание стъпва върху няколко предишни публикации на автора като ги обогатява с нови изследвания и данни. То представя процесите и явленията в българското здравеопазване в дълъг хронологичен период и откроява основните проблеми, с които се сблъскват здравните работници.
Книгата е насочена към широк кръг читатели и може успешно да служи и за учебно помагало.

СЕП: 9786190015383 Категория: Етикет: