fbpx

Иновационното развитие на страните от Източна Азия

6.90

КНИГАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ЧАСТИ: Преглед, анализ и обобщение на ключови понятия като иновация, иновационен процес, национална иновационна система, общество и икономика на знанието. Щрихират се т.нар. „класически платформи на иновационно развитие”, формирани в западните страни, чрез които се създава база за сравнение.