fbpx

Изгубените. Случаите на инспектор Лоти Паркър – Кн.1

11.00

“Изкопаната дупка не беше дълбока, нямаше дори метър. Млечнобелият брашнен чувал с малкото тяло в него бе здраво завързан с връзките на стара, някога бяла прес­тилка… Три малки лица, с черни от ужас очи, наблюдаваха случ­ващото се от прозореца на третия етаж. Онова по средата заговори, без да отмества поглед: “Чудя се кой от нас ще е следващият?”
Из книгата