ИГРАЕМ, УЧИМ И РАСТЕМ! ПОЗНАЙТЕ ЦВЕТОВЕТЕ!

8.55

Научете цветовете в 4 стъпки. Опитайте се да познаете цвета, а после проверете отговора под капачето!