fbpx

Зъл вятър. Новели

10.30

Най-хубавите новели на Реймънд Чандлър (1888–1959) в нов подбор и нов превод. „Зъл вятър“ е сборник, в който са събрани седем от най-добрите новели на Реймънд Чандлър, писани от 1935 до 1939 г. Герои в тях са трима детективи: Кармади, Джон Далмас и Филип Марлоу, които споделят една и съща художествена самоличност.