Защо наказваме?

13.00

Теоретично-нормативният модел за целите на наказаанието в Българското наказателно право
„Книгата пояснява в дълбочина връзката между общата цел на наказанието (дефинирането на която е предназначено да отговори на въпроса защо въобще е необходимо да го има) и непосредствените цели на наказанието (дефинирането на които е от ключово значение при наказателното правоприлагане за конкретно престъпление спрямо конкретен извършител).

СЕП: 9789542839408 Категории: , Етикет: