fbpx

Защо? Какво? Как? В гората

7.10

• Ясни, опростени и информативни илюстрации
• Кратки и достъпни текстове
• Стабилни и удобни капачета
• Дават първи познания за околния свят и отговарят на многобройните въпроси, задавани от децата
• Развиват любознателността и говорните умения, обогатяват речта
• Позволяват на родителите и педагозите да разширят съдържанието чрез допълнителни въпроси и обяснения по илюстрациите
• Предлагат обучителни ситуации по направленията за предучилищно възпитание и подготовката за първи клас