fbpx

Ерата на тълпите

14.50

Преди повече от сто години (през 1895 г.) във Франция излиза книгата на Гюстав льо Бон „Психология на тълпите”, в която се прави опит да се осмисли едно зараждащо се обществено явление – преминаването на движещите сили на обществените преобразувания от известните личности към безликите маси. „Главната и характерна черта на нашата епоха – утвърждава Льо Бон – е замяната на съзнателната дейност на индивида от безсъзнателната дейност на тълпата.”