fbpx

Едно лято с Монтен

6.90

Житейската етика, която Монтен издига в своя цел, е и естетика, изкуство да се живее красиво. Улавянето на момента става начин да си в света – скромен, естествен, просто и напълно човешки.На мен ми допада приветственият надпис, с който атиняните са посрещнали Помпей в техния град:„Дотолкова до Бог се приближаваш,доколкото че си човек признаваш.“  Абсолютно и почти божествено е умението да проявиш себе си в своята природна същност.