Дяволският остров

12.00

Отмъщението е занимание на паметта.
Тяло, покрито с необичаен бял прах…
Гангренясали крайници..
Лице, застинало в изражение на нечовешка болка…
Докато изследва трупа на баща си, Сара Геринген е потресена. Но когато съдебният лекар й дава ключа, намерен в стомаха на възрастния мъж, страхът я парализира.