fbpx

ДСН-IV-ТР

9.00

Уточнените диагностични критерии за всяко психично разстройство са предложени като насоки за поставяне на диагнози, тъй като е доказана, че употребата на такива критерии стимулира единомислието между клиницисти и изследователи. Правилната употреба на тези критерии изисква специализирано обучение, със стабилни познания и клинични умения. Тези диагностични критерии и класификацията на ДСН-ІV за психични разстройства отразява консенсуса на настоящите формулировки относно съществуващите днес познания в нашето поле.