fbpx

Другата Итака

9.50

„Другата Итака“ е посветена на югославското литературно пространство и голяма част от есетата в нея са върху поетиката на авторите, които Людмила Миндова представя на българския читател и като преводач – Данило Киш, Йосип Ости, Алеш Дебеляк, Томаж Шаламун, Дубравка Угрешич… Защо есета? Есето е тъкмо жанрът, който напомня, че в сърцевината на литературното познание е да бъде опит…  В един ироничен вариант подзаглавието на „Другата Итака“ би могло да бъде не „за дома“, а „за дима на литературата“.