fbpx

Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене

14.50

Книгата „Дислексия“ (Специфични нарушения на способността за учене) е трето допълнено и преработено издание. Резултат е от дългогодишната клинична, теоретична и преподавателска работа на автора. Представя теоретичен модел в полза на разбирането за различен тип преработка на информация при дислексия. Публикувани са резултати от проведени изследванаия, отнасящи се до различни области на когнитивното функциониране, както и до особености на психо-социално функциониране. Представен е съвременен диференциално-диагностичен модел в областта на нарушенията в ученето и научаването. Уточнен е диференциран подход за прилагане на специализирани интервенции. Предложен е актуализиран модел за оценка на дислексичното поведение.